• Filosofia Filosofia
  • Qué fem? Qué fem?

   Som una xarxa ètica per a persones individuals i per a organitzacions amb l’objectiu de donar a conèixer i d’immortalitzar el patrimoni ètic autobiogràfic dels nostres membres. 

  • Com ho fem? Com ho fem?

   - Emprenent accions i dirigint l’entitat en base a la nostra filosofia fundacional.

   - Vetllant perquè la longevitat de la companyia depengui exclusivament de l’èxit en la suma d’adhesions a la nostra causa. ETHicalHERitage renuncia des de la fundació a la comercialització o venda d’informació dels usuaris.

   - Protegint els continguts públics i privats dels nostres membres en vida i després de la seva mort amb mitjans que li ofereix la indústria.

   - Actualitzant els continguts publicats a nous formats per tal que puguin ser accessibles en el futur.

   - Escoltant les aportacions dels nostres membres a través del contacte directe amb la direcció de la xarxa.

  • Benefici comú Benefici comú

   1- Promou el pensament filosòfic i la cultura ètica a partir de la implicació personal dels usuaris.

   2- Fomenta la presa de decisions col·lectives basada amb principis. Posa en valor les accions personals i organitzacionals que s’emprenen a favor d’una societat més justa i més feliç. El posicionament ètic dels membres influeix col·lectivament en les decisions que es prendran en el futur.

   3- Preserva el patrimoni ètic i autobiogràfic dels usuaris de forma ordenada, resumida, interconnectada, i amb disponibilitat pública. La preservació del patrimoni ètic facilita la transmissió cultural i ètica entre diferents generacions.

   4- Promou uns nous drets socials:
   - El dret a la reputació gràcies al coneixement autobiogràfic profund de persones i organitzacions.
   - El dret a ser recordat per la pròpia ètica, o per l’autobiografia.
   - El dret a acomiadar-se després de la mort fent públiques informacions guardades per quan arribi el moment: penediments, agraïments, reconeixements...

  • Quin cost té? Quin cost té?

   - El servei en vida dels usuaris és gratuït. ETHicalHERitage es reserva el dret a canviar les condicions econòmiques dels membres organitzacionals.

   - Tots els usuaris tenen la possibilitat d’immortalitzar el seu ethher. Per tal de comunicar la seva defunció, o simplement per immortalitzar l’ethher d’una organització, els usuaris fan un pagament únic superior a 10€ a la compta a nom d’ETHicalHERitage en la seu del Triodos Bank en Girona (España).

 • Usuaris i relacions Usuaris i relacions
  • Visitants externs Visitants externs

   ETHicalHERitage  es constitueix com una xarxa autobiogràfica a l’abast de tots els internautes. Els visitants externs són un pilar fonamental per a donar a conèixer el patrimoni ètic dels nostres usuaris.

  • Persones individuals Persones individuals

   Les persones a nivell individual són els principals usuaris de la xarxa. ETHicalHERitage està pensada per a ells per la seva felicitat i pel potencial que suposa la suma de les seves voluntats. La idea d’immortalitat sorgeix principalment d’aquest tipus d’usuaris, les persones morim però, el nostre patrimoni ètic i autobiogràfic ha de poder sobreviure. Un cop llegat i tancat un usuari amb la publicació de la seva carpeta POSTMORTEM aquest ja no es pot tornar a obrir.

  • Organitzacions Organitzacions

   ETHicalHERitage permet crear usuaris com a organitzacions dedicades a una marca, un negoci, una missió compartida, a empreses, universitats, organitzacions sense ànim de lucre i altres agrupacions de individus que comparteixen uns mateixos ideals. La influencia de les organitzacions es podrà mesurar amb els vincles i la interacció que aquestes estableixin amb altres usuaris. Aquest tipus d’usuaris, un cop finalitzada la seva activitat, també poden deixar un testimoni de les seves accions, fites, voluntats, ideologia... Un cop llegat i tancat un usuari amb la publicació de la seva carpeta POSTMORTEM aquest ja no es pot tornar a obrir.

  • Relacions Relacions
   • Visitar Visitar

    Les visites ens permetran aprendre dels ethher que visitem. Constitueixen la base d’un coneixement profund de les persones i organitzacions.

   • Seguir Seguir

    Seguir a un ethher ens permet estar al cas de totes les novetats que aquest publiqui. És el vincle més senzill entre dos usuaris i en qualsevol moment podem decidir deixar de seguir-lo. El seguit rep informació de qui el segueix. 

   • Mentorar Mentorar

    Si li demanes a un usuari individual que sigui el teu Mentor i t’accepta, constaràs com a un dels seus deixebles, es proporcionarà informació de les teves publicacions al Mentor i a més de rebre les seves publicacions, les dues parts disposareu d’un canal intern de comunicació. Altres usuaris podran veure la relació valuosa establerta.

    En qualsevol moment una de les dues parts podrà finalitzar la relació de Mentorat, en l’ethher dels dos usuaris quedarà registrat el període de relació realitzada.

    Els usuraris individuals tancats que ja han publicat la seva carpeta POSTMORTEM òbviament no els podem demanar Mentorat però podem seleccionar-los i constaran com a Referents en el nostre ethher. D’aquesta manera un usuari individual que pot haver passat desapercebut a la seva època pot esdevenir influent, exemplar o pedagògic després de la seva mort.

   • Referents Referents

    La relació de Referent és molt semblant a la de Mentorat però aquesta s’estableix habitualment amb una organització o entre organitzacions.

    Si li demanes a una Organització que sigui un Referent i t’accepta, constaràs com a un dels seus deixebles, es proporcionarà informació de les teves publicacions a la organització Referent i a més de rebre les seves publicacions disposareu d’un canal intern de comunicació. Altres usuaris podran veure aquest vincle de prestigi entre les parts.

    En qualsevol moment una de les dues parts podrà finalitzar la relació de Referència, en l’ethher dels dos usuaris quedarà registrat el període de relació realitzada.

    Els usuraris organitzacionals tancats que ja han publicat la seva carpeta POSTMORTEM podem seleccionar-los i constaran directament com a Referents en el nostre ethher. D’aquesta manera un usuari organitzacional que pot haver passat desapercebut a la seva època pot esdevenir influent, exemplar o pedagògic després de la seva desaparició.

   • Les Causes Les Causes

    Les Causes són publicacions que fan els membres de la xarxa amb la voluntat de compartir o posar a debat unes reflexions o informacions. La publicació de causes pròpies o la participació en causes d’altres incrementa el flux relacional de la xarxa. Les causes són un bon mitjà per connectar amb altres usuaris que comparteixen uns mateixos interessos.

    El contingut publicat el controla el propietari de la causa, fins hi tot decidir si publica i quan fa públiques les participacions d’altres. També és l’únic que pot eliminar una causa. Per altre costat l’acceptació pública de la causa, les votacions positives o negatives, depenen exclusivament dels votants.

 • Funcionalitat Funcionalitat
  • Entrar-Sortir Entrar-Sortir

   Un cop registrats els usuaris, i d’acord amb el sentit de la fletxa, poden accedir o sortir del compte. El pictograma es troba sempre al marge superior esquerra de la pantalla. Per una millor seguretat dels usuaris es recomana sortir del compte abans de tancar la pantalla del navegador. 

  • Buscar Buscar

   L’acció de buscar està oberta als visitants de la xarxa i permet accedir als ethher i als continguts que han publicat. El fet de votar o comentar continguts així com el fet de seguir a un ethher, demanar-li Mentorat o que sigui un Referent o enviar un missatge són accions que queden restringides als usuaris registrats.

  • Registrar-se Registrar-se

   Es poden registrar dos tipus d’usuaris: les persones individuals o bé les organitzacions. Les persones individuals només ho poden fer en nom propi. Les organitzacions poden estar dedicades a una marca, un negoci, una missió compartida, a empreses, universitats, organitzacions sense ànim de lucre i altres agrupacions de individus que comparteixen uns mateixos ideals.

   Pel registre són necessàries unes dades bàsiques com: nom i cognoms del registrant, correu electrònic i telèfon. Els usuaris registrats poden incloure més dades per tal de ser identificats més fàcilment en la xarxa.

   Per registrar-se cal haver acceptat prèviament les condicions legals i les condicions de privacitat.

  • Informació de l'usuari Informació de l'usuari

   La gestió i actualització de tota la informació de l’usuari es fa des d’aquest lloc. A l’incloure la foto personal o que identifica l’organització aquesta substitueix el pictograma inicial. Aquest pictograma ens informa de si l’usuari està registrat.

  • Espai diari Espai diari

   Aquesta és la plana d’inici un cop ens hem registrat i ens informa de les actualitzacions i publicacions que han fet els nostres contactes. També ens permet actualitzar el contingut en el moment en que ho desitgem.

  • L'ethher L'ethher

   L’ethher és l’espai més privat de la xarxa i només pot ser editat pel propietari de la compta. Veureu que compta amb dos espais molt diferenciats: un espai blanc que és públic, els continguts poden ser vistos immediatament, i un espai negre anomenat POSTMORTEM, que els continguts només podran ser vistos després de la nostra mort.

   Cadascun d’aquests dos espais disposa de tres carpetes amb cinc subcarpetes, l’organització ha estat pensada per acollir a tots els usuaris i perquè els continguts es puguin adaptar als seus interessos. A l’interior de les carpetes hi ha un petit text introductori per tal d’orientar als usuaris. Aquest text així com les carpetes o subcarpetes no usades no es veuran en l’ethher públic de l’usuari.

  • Causes pròpies Causes pròpies
   • Causa nova Causa nova

    Ens permet publicar les nostres causes, aquestes les veuran automàticament els nostres deixebles, i els que ens segueixin. També entraran als motors de cerca i les podran veure tots aquells que ens visitin.

   • Acceptar comentaris Acceptar comentaris

    Ens permet acceptar o denegar els comentaris que hagin fet altres usuaris de la nostra causa. Si cliquem el semàfor verd donarem la nostra conformitat i es publicarà el comentari, si cliquem el semàfor vermell eliminarem el comentari.

   • Editar causes Editar causes

    Ens permet retocar o eliminar les nostres causes. Si eliminem una causa s’eliminaran tots els comentaris acceptats i no es podran tornar a recuperar.

  • Missatgeria interna Missatgeria interna

   Des d’aquí podrem accedir a les converses mantingudes amb diferents usuaris, obrir els darrers missatges que ens han enviat, i respondre’ls.

   La missatgeria amb un altre usuari està ordenada per dates de realització i la visualització és en forma de conversa: en tot moment podem veure l’històric de missatges enviats i rebuts amb aquest contacte.

   Per obrir una conversa amb un nou usuari cal accedir primer al seu ethher. Els nostres contactes els trobarem a les nostres biblioteques ubicades als següents pictogrames.

  • Mentors Referents i Segueixo Mentors Referents i Segueixo

   Aquesta és la nostra biblioteca on trobem recollits els nostres Mentors, Referents i ethher que Segueixo. Clicant a sobre del pictograma de cadascun d’ells accedim directament al seu ethher.

  • Deixebles, Seguidors i Visites Deixebles, Seguidors i Visites

   Des d’aquesta biblioteca podrem accedir als ethher dels nostres deixebles, a l'ethher dels que ens segueixen i també podem saber el nombre de visites del nostre ethher.

 • Consells Consells
  • Contingut resumit Contingut resumit

   L’extensió del contingut publicat depèn de l’usuari. Tot i això ETHicalHERitage aconsella que la informació sigui resumida i concisa per facilitar una millor lectura

  • Ordre Ordre

   Veuràs que al teu ethher apareixen unes carpetes amb una breu explicació introductòria en cadascuna d’elles. La intenció és la d’ordenar els continguts per tal de facilitar la lectura dels visitants.

  • Contingut original Contingut original

   Desaconsellem l’ús de links, és més que probable que amb el temps algun d’ells deixi d’estar operatiu. ETHicalHERitage només pot garantir la visualització del contingut original que l’usuari publiqui en el seu ethher.

  • Comunicació per defunció Comunicació per defunció

   La defunció de l’usuari es comunica a través d’una única donació superior a 10€ en el compte corrent a nom d’ETHicalHERitage en la seu del Triodos Bank a Girona (España). Aconsellem que l’usuari faci constar en el seu testament aquesta donació per tal que la publicació de la CARPETA POSTMORTEM juntament a la carpeta Pública depengui exclusivament del mateix usuari. 

Comparteix la teva bellesa interior

Volem immortalitzar i difondre el patrimoni ètic de les persones i el patrimoni ètic de les organizations.